پنج شنبه, 07 بهمن 1395 0 نظر
پروانه ها هم کارمی کنند...

 

شریفی

شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشد...شاید...


شاید وقتی برای چند ثانیه ایستادن پشت چراغ قرمز معطّل هستید،کودکان معصومی را که با چشمان

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 0 نظر
بزرگتر

 

“بزرگتر"


روزی شخصی خدمت علامه مصطفوی رسید و گفت: فرزندم بهایی شده با او صحبت کنید تادوباره شیعه شود.
فرزند را خدمت علامه آوردند و آن ها

جمعه, 24 آذر 1396 0 نظر
جلسه سوم گام یک حرف ناب سال 96-97
 
در بیان ضرورت بحث درباره آزادی بیان و عقیده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تعیین قلمرو آزادی
۲- پرهیز از برخوردهای سلیقه ای
۳- تعیین

صفحه اختصاصی حرف ناب (0)

رد پا

حالت های رنگی