گزارش چهارمین جلسه گام سوم طرح مطالعاتی حرف ناب

یکشنبه, 09 آبان 1395 17:34 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

 

طرح مطالعاتی حرف ناب

درسگفتار :تربیت وارزش های اسلامی" قسمت اول"
مدرس:سجاد مهدی زاده
مقدمه:برای شناخت تربیت ابتدا باید مبانی ،اصول،روش وآسیب های تربیتی را شناخت .اگر ما بخواهیم کسی را تربیت کنیم، باید مبانی داشته باشیم در غیر این صورت کارتربیت به خوبی انجام نخواهد شد.شهید مطهری می گوید:"تربیت صنعت نیست"این به این معنی است که تعریفی فطری از تربیت دارد .اصول تربیت شامل مواردی است برای مثال: اصل تقدم محبت بر غضب از جمله اصول تربیت محسوب می شود .از جمله روش های تربیتی تنبیه وتشویق را می توان نام برد همچنین از آسیب های تربیتی ،استفاده از ترس در تربیت را می توان برشمرد که اگر چه در کوتاه مدت جوابگوست ولی در دراز مدت بسیار آسیب زا است .
چرا تربیت کنیم ؟چرا توجه به بحث تربیت مهم است ؟تربیت یک امر واجب است یا مستحبی؟
ما دو نوع تربیت داریم 1-تربیت بدون قصد(به آن تربیت الگویی نیز می گویند):در این نوع تربیت رفتار شما به طور نا خود آگاه روی اطرافیانتان تاثیر می گذارد.ما نسبت به محیط اطرافمان خنثی نیستیم رفتار های ما پیام هایی اعم از مثبت ومنفی برای دیگران دارد .2-تربیت با قصد:در این نوع تربیت ما به صورت خودآگاه سعی می کنیم رفتاری را در کسی ایجاد کنیم ویا کسی را تغییر دهیم.شهید مطهری می گوید این یک وظیفه عمومی است در قرآن کریم آیه های بسیاری داریم که می گوید:"خود واطرافیانتان را باید از آتش نجات دهید"به این معنی که باید نسبت به دیگران دلسوز باشیم ،فلسفه امر به معروف ونهی از منکر نیز به این قضیه باز می گردد.روایت شده است که پیامبر مانند طبیب دوره گرد بوده اند؛طبیب دوره گرد کسی است که ۲منتظر بیمار نمی ماند خودش فرد بیمار را پیدا ودرمان می کند در نتیجه از این جهت است که پیامبر را اسوه حسنه برای بندگان معرفی کرده اند .پس بدین معنی تربیت کردن یک امر مستحب است .
ما دوگونه واجب داریم 1- مقدمه واجب 2-خود امر واجب. برای مثال کسی که می خواهد نماز بخواند باید وضو بگیرد ،وضوگرفتن واجب نیست اما چون مقدمه امر واجب است (نماز بدون وضو پذیرفته نیست) لذا وضورا نیز واجب شمرده اند .جامعه باید نسبت به مسائل تربیتی آگاه باشد اگر شخصی پدر یا مادر شد این امر بر او واجب است ،اگر تربیت بر کسی واجب شد پس مقدمه آن که آگاهی نسبت به امور تربیتی است نیز واجب می شود؛کسی که بدون بصیرت در مسیری حرکت کند مانند آن است که از ابتدا راه را اشتباه رفته است .
تربیت از دستور های دینی ماست در گام اول باید تربیت تعریف شود .تربیت عبارت است از پرورش استعداد ها پس یک امر اصالتا درونی است برای پرورش استعداد دو کار لازم است یکی فراهم آوردن اقتضائات ودیگری اینکه موانع را رفع کنیم .اگر در امر تربیت اهداف مربوط به مربی با شد اسم آن را صنعت می گذاریم اما اگر اهداف متوجه متربی باشند نام عمل تربیت می شود.گاه اهداف مربی برای متربی اند اما تا زمانی که این امر برای متربی درونی نشود معنی تربیت نمی دهد برای مثال:در زمینه تنبیه می گویند شخص باید بداند چرا تنبیه می شود.
اموری هستند که در رشد تاخیر می اندازندوباید کنار گذاشته شوند برای مثال :غناوشرب خمر ؛اسلام می گوید :این امور جلوی رشد استعداد های انسان را می گیرند وعقل اورا خفیف می کنند.
حال باید بدانیم اقتضائات وموانع تربیتی چه اموری هستند که لازمه این امر شناخت انسان واهداف ان است انسان دارای دو بعد روحی وجسمی است که هر دو باید به اندازه کافی رشد کنند مسائلی که مربوط به جسم هستند اعم از غذا ،خواب و...همگی باید رعایت شوند ابعاد روح نیز به سه دسته تقسیم میشوند بینش ،گرایش واخلاق که هرسه باید در کنار یکدیگر باشند تا عملی رخ دهد برای مثال :گاه می دانیم که عبادتی ثواب بسیار دارد اما گرایشی به انجام آن نداریم؛ درباره امور تربیتی نیز چنین اتفاقی می افتدبرنامه تربیتی باید تمام ابعاد را در بر بگیرد .موانع تربیت نیز گاه ذهنی وگاه بیرونی هستند.
برای تربیت روشی وجود داردبه اسم عادت دادن که بیشتر به اراده بازمی گردد ،می گویند:اراده باید به اموری عادت کند اما برخی با این نظر مخالف اند .عادت کردن چه فایدهایی دارد؟1-سهولت:هرچه عادت بیشتر باشد توجه به جزئیات وظواهر کمتر می شود وکار آسان تر صورت می پذیرد 2-سرعت و... ازنقاط ضعف عادت این است که آگاهی را کاهش می دهد ؛ممکن است ظاهر عمل خوب باشد اما نفس عمل اشکال پیدا می کند مانند نماز .در اعمال دینی چیزی داریم به اسم نیت که اگر نباشد عمل فایده ای نخواهد داشت .در این زمینه عده ای نظریه ملکه اخلاقی را مطرح می کنند به این معنی که با وجود اینکه یک عمل برایمان عادت شده است ،نیت نیز همچنان در آن حفظ شود .نیت ذات اراده است ،نیت روح عمل است که در حیطه بعد گرایش قرار می گیرد.کسی که اقتضاء عمل خوب را ندارد می تواند آن را نیت کند.
ادامه دارد...

1984 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 09 آبان 1395 23:04

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

رد پا

حالت های رنگی